Štetni događaj

Štetni događaj možete prijaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

Advokatska kancelarija Stojanović
ul. Ćirila i Metodija 33/10  18000 Niš ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uz svaku prijavu nezgode, molimo Vas da nam obavezno dostavite svoju adresu, kontakt telefone i e-mail, kao i svu potrebnu dokumentaciju, po jednu fotokopiju za svaki dokument. Na osnovu dostavljene dokumentacije pružamo Vam stručnu i profesionalnu analizu i obradu zahteva. Štetni događaj može da prijavi i štetnik (lice koje je izazvalo nezgodu), pod uslovom da je zainteresovan da ga advokatska kancelarija stručno zastupa u postupcima iz štetnog događaja.

Prijava i naknada štete

Povređeni ste u saobraćajnoj nesreći (kao vozač, suvozač, putnik ili pešak), na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu, a niste naplatili adekvatnu naknadu. Tim advokatske kancelarije Stojanović, kao pravno lice, osposobljen je da brzo nadoknadi štetu na najpovoljniji i pravičan način.

Advokatska kancelarija Stojanović je mesto gde ćete na brz, efikasan i profesionalan način, uz pažljiv pristup svakom oštećenom, najbrže započeti i privesti kraju ostvarenje Vašeg odštetnog zahteva. Pružićemo Vam stručnu pomoć za ostvarivanje Vašeg odštetnog zahteva, pomoć pri obezbeđivanju potrebne medicinske dokumentacije i prikupljanju dokaza vezanih za osnovanost Vašeg zahteva. Blagovremeno ćemo Vas obaveštavati o svim bitnim detaljima u vezi toka odštetnog postupka, i konačno, u skladu sa Vašim zahtevima uspešno, i u najkraćem mogućem vremenu, omogućiti ćemo da se postupak po zahtevu za naknadu štete dovrši a Vi dobijete najpovoljniji iznos pravične novčane naknade.

Naša stručna pomoć dostupna Vam je 24 časa na dan, sedam dana u nedelji. Možete nas pozvati na broj telefona 018 / 209 122 ili nam pošaljite email-a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Dogovorićemo se o Vašem  dolasku u naše poslovne prostorije u Nišu, u ulici Vožda Karađorđa 7/4. Pomoći ćemo Vam pri sastavljanju odštetnog zahteva, popunjavanju obrasca i prikupljanja potrebne dokumentacije radi ostvarivanja naknade štete. Štetni događaj možete prijaviti preporučenom pošiljkom na adresu Advokatska kancelarija Stojanović, ul. Vožda Karađorđa br. 7/4, 18000 Niš ili elektronskim poštom na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Molimo Vas da uz svaku prijavu nezgode dostavite svoju adresu, kontakt telefone i e-mail, kao i potrebnu dokumentaciju, odnosno po jednu fotokopiju za svaki poseban dokument. Na osnovu dostavljene dokumentacije pružamo Vam stručnu i profesionalnu analizu i obradu zahteva.

Štetni događaj može da prijavi i štetnik (lice koje je izazvalo nezgodu), pod uslovom da je zainteresovan da ga advokatska kancelarija stručno zastupa u postupcima iz štetnog događaja.

Postupak po vašem odštetnom zahtevu

Po prijemu Vašeg predmeta, stručnu lica analiziraju dostavljenih dokumenta i vrše njihovu obradu. Pre pokretanja vansudskog ili sudskog postupka u vezi štetnog događaja, obaveštavamo Vas o rezultatu izvršenje stručne analize štetnog događaja, kao i o iznosu koji možete da ostvarite u vansudskom ili sudskom postupku naknade štete, sa detaljnim objašnjenjem celog toka postupka.

Ukoliko postignemo dogovor o zastupanju u Vašem predmetu, pristupamo potpisivanju sudskog punomoćja o zastupanju advokatske kancelarije Stojanović i ugovora o zastupanju. Nakon potpisivanja punomoćja i ugovora o zastupanju, pokrećemo navedene postupke. U potpisanom punomoćju i ugovoru stoji da advokatska kancelarija finansira ceo postupak naknade štete sa izjavom da ako ne uspemo da nadoknadimo štetu, tada Vi niste u obavezi da nam nadoknadite troškove postupka koje smo imali. Ako uspemo u postupku naknade štete, Vi se u ugovoru obavezujete da od isplaćenog iznosa odbijete priznate troškove zastupanja advokatske kancelarije i ugovornu nagradu. Obaveštavamo Vas o toku pokrenutog postupka i ne potpisujemo vansudska i sudska poravnanja bez Vaše saglasnosti. Ovo znači da Vas pre potpisivanja vansudskog ili sudskog poravnanja obaveštavamo o ponuđenim iznosima i uz obaveštenje Vam dajemo i stručne sugestije.

Postupak analize

Analizu Vašeg predmeta vršimo stručno i detaljno sa ciljem da Vam prikažemo celokupno stanje predmeta kako biste dobili najbolje rešenje u postupku naknade štete.

Dostavljenu dokumentaciju stručno ocenjujemo i analiziramo uz saradnju profesionalnog tima sastavljenog od eminentnih stručnjaka iz Srbije i okruženja i uz primenu najnovijih računarskih programa za simulaciju i rekonstrukciju saobraćajnih nezgoda. U advokatskoj kancelariji možete dobiti elektronski prikaz toka nezgode sa posebnom analizom svakog učesnika nezgode. Ova analiza omogućuje da se uverite ko je izazvao nezgodu i da li postoji Vaš doprinos za nastanak nezgode, koliki je taj doprinos i slično. Određivanje doprinosa za nastanak nezgode bitan je zbog iznosa naknade štete iz štetnog događaja. Ovo praktično znači da ako ste doprineli, na primer sa 30%, u nastanku nezgode za taj procenat se umanjuje iznos konačne naknade štete.

Kada završimo procenu Vašeg predmeta, pokrećemo van sudski ili sudski postupak naknade štete.

Postupci po realizaciji zahteva

Postupak naplate štete pokrećemo i realizujemo u što kraćem vremenskom roku, i za oštećenog, uz najpovoljniju naknadu štete iz štetnog događaja.

Dokumentacija

Za ostvarivanje prava za naknadu štete potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode sa izjavama učesnika i skicom lica mesta ili bilo koji dokaz o osnovu odštetnog zahteva (sudska odluka suda ili rešenje sudije za prekršaje, nalaz i mišljenje veštaka saobraćajno tehničke struke u istražnom postupku);
 • Podaci o vozaču koji je izazvao nezgodu, vlasniku vozila, podaci o vozilu kojim je izazvana nezgoda a mi ćemo obezbediti broj polise i osiguravajuće društvo kod koga je vozilo bilo osigurano u vreme nezgode;
 • Dokumentacija o povredama koje ste pretrpeli (otpusna lista sa epikrizom, izveštaj lekara specijaliste, računi o kupovini lekova i pomagala u vezi nezgode, izveštaj komisije, zdravstveni karton, kao i ostala dokumentacija vezana za zdravstveno stanje i rehabilitaciju);
 • Dokumentacija o sprečenosti za rad, potvrda o visini zarade ostvarene u poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode, kao i visina primanja tokom perioda sprečenosti za rad;
 • Ostali dokazi o neostvarenim prihodima u periodu sprečenosti za rad (dnevnice, nagrade, računi i slično);
 • Dokazi o mogućoj materijalnoj šteti (uništena odeća, mobilni telefon, pokretne stvari kao što je laptop i slično);
 • Dokazi o šteti u aktivnostima kao što su: hobi, sport, studije, muzika i slično;
 • List povrede na radu, ukoliko je došlo do povrede na radu:
 • Kod štetnog događaja sa smrtnim ishodom, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih.

Obrazac

Advokatska kancelarija Stojanović Vam nudi besplatne pravne savete koje možete poslati:

 • elektronskim putem preko emaila-Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • na adresu Advokatska kancelarija Stojanović, ulica Ćirila i Metodija 33/10, 18000 Niš ili
 • na telefon 018/209-122.

Na postavljena pitanja odgovorićemo Vam u što kraćem vremenskom roku.